Hakkımızda


Kalebozan A.Ş, 1993'te şehir içi ve şehirlerarası raylı sistemler için teknik bilgi ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için başlanan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak 1996 yılında kurulmuştur .Firmamız 15 yıllık geçmişinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’de bir çok metro ve demiryolu projesinde görev almıştır . Kalebozan’ın her ne kadar asıl çalışma alanı termit kaynaklama ve izoleli cebire üretim işi olsa da , demiryolu malzeme ve ekipmanlarını sağlamak ve temsil ettiği firmalara danışmanlık hizmetleri vererek faaliyet alanını genişletmektedir.
Şirket olarak temel hedefimiz, küresel dünyadaki teknik gelişmelerin gerisinde kalmadan müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürdürmektir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda , yaptığımız işin kalitesi ve zamanında teslimi müşterilerimizin firmamıza duydukları güveni artırmıştır.

      
     
VİZYON
Kalebozan’ın vizyonu ,yenilikçiliğe, özgün teknolojiye ,küresel ve bölgesel işbirliğine dayalı rekabet gücü ile Türkiyenin en iyi şirketlerinden biri olmaktır.
MİSYON
Kalebozan’ın misyonu askeri ,sivil kamu ile özel sektörün yeteneklerini arttırmak için özgün teknolojiye dayalı yenilikçi ,bütünsel sistem çözümlerini yurtiçi ve yurtdışı hedeflerine uygun olarak araştırmak, geliştirmek, pazarlamasını ve satışını gerçekleştirmek ve lojistik desteğini vermektir .

      
     
KALEBOZAN, misyon ve vizyonunu aşağıda belirtilen ve birbirinden ayrılmaz nitelikteki etik ,çalışanlar ve işletme boyutundaki kurumsal değerleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Etik Boyutunda:
 • Tutarlı ve İlkeli Olmak
 • Sorumluluk
 • Doğruluk ve Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • İşletme Boyutunda:
 • Kalite
 • Karlılık
 • Verimlilik
 • Rekabet
 • Çalışanlar Boyutunda:
 • Bilgi
 • Takım Çalışması
 • Takım Ruhu
 • Dayanışma

     
İlkeleri dürüstlük , kalite ve yenilikçilik olan KALEBOZAN A.Ş;

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm süreçlerde , müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,
 • Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • En uygun , en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları önlemeyi,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve hedeflenen bütçe sınırları dahilinde eksiksiz tamamlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı , yararlı , örnek bir kuruluş olmayı,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek , standartları yükselterek , ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.